സ്പ്രിംക്ലർ വിവാദം: ജനങ്ങൾ എല്ലാം കാണുന്നു, അവർ വിലയിരുത്തും: മുഖ്യമന്ത്രി

single-img
19 April 2020

രാഷ്ട്രീയ കേരളം സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിംക്ലർ വിവാദത്തിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാനില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇവിടെ സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ നീക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുപോലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകേണ്ട സമയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, അവർ അതിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊള്ളും, ആ തരത്തിൽ അവഗണിച്ച് തള്ളാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിവാര പരിപാടിയായ നാം മുന്നോട്ട് പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതെ പോലെത്തന്നെ കോവിഡ് 19 നെ കേരളം നേരിട്ട രീതി വികസിത രാജ്യങ്ങളെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഈ വിജയം കേരള മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്നും ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവിധ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഏജൻസികൾ, വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരമൊരു നാടിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.