ലോക്‌സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ സംവരണം നിര്‍ത്തലാക്കി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ

single-img
5 December 2019

ലോക്‌സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ സംവരണം നിര്‍ത്തലാക്കി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. ബുധനാഴ്ച ചേര്‍ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് സംവരണം നിര്‍ത്തലാക്കി യതായി തീരുമാനം എടുത്തത്. ജനുവരി 25ന് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും പട്ടിജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും സംവരണം അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ഈ നടപടി.

ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ വിഭാഗക്കാരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സംവരണം എടുത്തു കളഞ്ഞതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ സംവരണം പത്തു വര്‍ഷത്തേയ്ക്കു കൂടി നീട്ടുന്നതിനുള്ള ബില്ലിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി.