ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്ത് പോത്തുകൾ ചത്തു

single-img
17 November 2019

തിരുവനന്തപുരത്ത് വേളിക്ക് സമീപം ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ച് പത്ത് പോത്തുകൾ ചത്തു. തിരുവനന്തപുരം- കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസാണ് പോത്തുകളെ ഇടിച്ചത്. അപകടം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് അര മണിക്കൂറോളം പിടിച്ചിട്ടു. അപകടംമൂലം ട്രെയിന് സംഭവിച്ച ചെറിയ തകരാർ പരിഹരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് യാത്ര തുടർന്നത്.