പോക്‌സോ കേസുകള്‍: നടത്തിപ്പിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ പുതിയ സമിതി

single-img
5 November 2019

സംസ്ഥാനത്തെ പോക്സോ കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പ് കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് പുതിയ സമിതി രൂപീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര‍് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി കേരളാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സമിതി രൂപീകരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതലയോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ ആറുവകുപ്പുകളുടെ സെക്രട്ടറിമാര്‍ സമിതി അംഗങ്ങളാകും. (ആഭ്യന്തരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹ്യനീതി, നിയമം, പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗവികസനം ) ഓരോ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴും ഈ സമിതി സര്‍ക്കാരിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണം.

പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന പോക്സോ സമിതിയുടെ മുൻകൈയ്യിൽ സ്കൂളുകളില്‍ കൗണ്‍സിലിങ് നിര്‍ബന്ധമാക്കും. അതേപോലെതന്നെ പോക്സോ കേസുകള്‍ വേഗത്തില്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിന് കൂടുതല്‍ പോക്സോ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കും. പരാതികാലുമായി കുട്ടികള്‍ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അവരോട് മന:ശാസ്ത്രപരമായ സമീപനം വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.