പെല്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകള്‍ എന്ന് സംശയം; വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയ കണ്ടെയ്‌നർ വല്ലാർപാടത്ത് കസ്റ്റംസ് തടഞ്ഞു

single-img
4 November 2019

വിദേശത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിലെ വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്‌നർ ടെർമിനലിൽ എത്തിയ കണ്ടെയ്‌നർ തടഞ്ഞു. കസ്റ്റംസ് വിഭാഗമാണ് സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് കണ്ടെയ്‌നർ തടഞ്ഞത്.

വല്ലാർപാടത്തെ ടെർമിനലിന് പുറത്തുള്ള സ്വകാര്യ ഫ്രെയിറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടെയ്‌നർ കസ്റ്റംസ് തടഞ്ഞ് എന്താണ് അകത്തെന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ പെല്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.