ഇന്റർനെറ്റിൽ പോണ്‍ വീഡിയോ കാണുന്ന വ്യക്തികളുടെ പ്രായം തിരിച്ചറിയാം; പുതിയ സംവിധാനവുമായി ഓസ്ട്രേലിയന്‍ സർക്കാർ

single-img
1 November 2019

ഇന്റർനെറ്റിൽ പോണ്‍ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളുടെ പ്രായം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി മുഖം സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുന്ന പുതിയ സംവിധാവുമായി ഓസ്ട്രലിയന്‍ സർക്കാർ. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ നിയമം പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത ആളുകള്‍ പോണ്‍ വീഡിയോ കാണുന്നത് തടയുന്നില്ല. പക്ഷെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകള്‍ അവരുടെ പ്രായം തെളിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ശുപാര്‍ശയെത്തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നെറ്റിൽ പോൺ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളുടെ മുഖം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളിലെ മുഖവുമായി ഒത്തുനോക്കി പ്രായം കണ്ടെത്തുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

പക്ഷെ ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളില്‍ നേരത്തേ മുഖങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കുകയെന്ന കാര്യം എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അതേസമയം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നേരെ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വകുപ്പ് ഇതുവരെയും മറുപടികളും നൽകിയിട്ടില്ല.