അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇടത് പക്ഷം പ്രത്യയശാസ്ത്രമൂല്യങ്ങൾ മറക്കുന്നു: കനയ്യ കുമാർ

single-img
13 October 2019

രാജ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നയവ്യതിയാനങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി കനയ്യ കുമാർ. ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രത്യയശാസ്ത്രമൂല്യങ്ങൾ മറന്ന് പെരുമാറുന്നു, ഇത് വർഗ്ഗീയ ശക്തികളെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുന്നു. കനയ്യ കുമാർ പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂരിൽ പാ‌ഞ്ചജന്യം ലൈബ്രറി സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദപരിപാടിലെ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നയവ്യതിയാനങ്ങളെ കനയ്യകുമാർ തുറന്നു വിമർശിച്ചത്.

Support Evartha to Save Independent journalism

അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് നിന്ന് അകന്നുപോയതാണ് ബിജെപി ഉൾപ്പെടെയുളള പാർട്ടികൾക്ക് അടിത്തറയിട്ടത്.സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ഇടതുപാർട്ടികൾ അടിത്തറ വിപൂലീകരിക്കണം. കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിഷ്കാരമില്ലാതെ ഇടതിന് തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമല്ലെന്നും കനയ്യ പറഞ്ഞു.

ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍. അതേപോലെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചെങ്കിലും ലിംഗവിവേചനം ഏറ്റവും കൂടുതലുളള ഇടമാണ് കേരളമെന്നും കനയ്യ പറഞ്ഞു.