സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ നിർവ്വഹിച്ചു

single-img
26 September 2019

തൃശൂർ: എം.എസ്.എസ് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം ഡോ. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ നിർവ്വഹിച്ചു.