5.25 കോടി രൂപയുടെ ആശുപത്രി അഴിമതി; പാര്‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജിഎസ് ജയലാല്‍ എംഎല്‍എയെ സിപിഐ ഒഴിവാക്കി • ഇ വാർത്ത | evartha
Latest News

5.25 കോടി രൂപയുടെ ആശുപത്രി അഴിമതി; പാര്‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജിഎസ് ജയലാല്‍ എംഎല്‍എയെ സിപിഐ ഒഴിവാക്കി

അഷ്ടമുടി ആശുപത്രി വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ജിഎസ് ജയലാല്‍ എംഎല്‍എയ്ക്കെതിരെ സിപിഐ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 5.25 കോടി രൂപ ചെലവാക്കി ജയലാല്‍ പ്രസിഡണ്ടായ സൊസൈറ്റി ആശുപത്രി വാങ്ങിയ സംഭവത്തിലാണ് നടപടി.

സിപിഐയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജയലാലിനെ ഒഴിവാക്കാനാണ് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നിര്‍വാഹക സമിതിയാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. ജയലാല്‍ പ്രസിഡണ്ടായ സ്വാന്ത്വനം കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ആശുപത്രി വാങ്ങിയത്.സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലിന് ശേഷം നടപടി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.