കേരളാ സര്‍ക്കാര്‍ ഒന്നാം വാര്‍ഷികം; കുട്ടികളുടെ നെയിം സ്ലിപ്പും കത്തും അച്ചടിക്കാന്‍ ചെലവാക്കിയത് ഒന്നരക്കോടി രൂപ

single-img
27 June 2019

കേരളാ സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി നെയിം സ്ലിപ്പും കത്തും അച്ചടിച്ച വകയിൽ സർക്കാർ ചെലവായത്ഒന്നരക്കോടി രൂപ. അച്ചടിക്കായുള്ള തുക അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാമൂഹിക പ്രചാരണങ്ങൾക്കായി ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണിത്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ ഓദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിന്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും നടപ്പ് വർഷത്തെ പരിപാലനത്തിനായി ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയാറായിരം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. ഇതിനുള്ള തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കഴാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങി.

സി-ഡിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ജീവനക്കാർക്കായി എൺപത് ലക്ഷം, ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനായി അഞ്ചര ലക്ഷം, നെറ്റ്‍വര്‍ക്ക്, ഇന്റർനെറ്റ് അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏഴര ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് അനുവദിച്ചത്.

അതിനു ശേഷമാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ ഒന്നാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നെയിം സ്ലിപ്പുകളും കത്തുകളും വിതരണം ചെയ്ത വകയിൽ ഒരു കോടി അമ്പതി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്. ആഘോഷ ഭാഗമായി രണ്ട് കോടി നെയിം സ്ലിപ്പുകളും 40 ലക്ഷം കത്തുകളുമാണ് 2017ൽ അച്ചടിച്ചത്.

ഇതിൽ നെയിം സ്ലിപ്പുകൾ അടിച്ച വകയിൽ ഒരു കോടി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും കത്തുകൾക്കായി 46 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവായെന്ന്‍ കേരള ബുക്സ് ആന്റ് പ്ലബിക്കേഷൻസ് സൊസൈറ്റി കണക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് തുക അനുവദിച്ചത്.