ഇല്ലത്തു ഇച്ചിരി ദാരിദ്യ്രം ആണേലും യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുത്തില്ല: ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ബാംഗ്ലൂർ എസി സർവീസുകളുടെ സമയവിവരം

single-img
22 April 2019

ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കല്ലട ബസിൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന യുവാവിനോട് ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം വൻ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബസ് ജീവനക്കാരുടെ മോശമായ പെരുമാറ്റവും  സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത സമീപനവും വെളിപ്പെടുത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിരവധിപേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുപിന്നാലെ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസിനെ പുകഴ്ത്തിയും നിരവധിപേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കല്ലട ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഗുണ്ടാ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് `ബോയ്ക്കോട്ട് കല്ലട´ എന്ന ഹാഷ് ടാഗും  സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻറെ സ്വന്തം വാഹനമായ കെഎസ്ആർടിസി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്.

ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളുടെ സമയക്രമം വ്യക്തമാക്കി നിരവധി പോസ്റ്റുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ നിന്നും ബംഗളൂരുവിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളുടെ സമയക്രമം:

⏺ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ⏺
➡ സേലം വഴി ⬅

1) 03:45 PM തിരുവനന്തപുരം > കൊല്ലം > ആലപ്പുഴ > 08:15 PM എറണാകുളം > തൃശൂർ > 11:30 PM പാലക്കാട് > 07:25 AM ബാംഗ്ലൂർ

2) 01:45 PM തിരുവനന്തപുരം > കൊട്ടാരക്കര > 05:00 PM കോട്ടയം > തൃശൂർ > 09:15 PM പാലക്കാട് > 05:30 AM ബാംഗ്ലൂർ

3) 05:30 PM പത്തനംതിട്ട > 07:00 PM കോട്ടയം > തൃശൂർ > 11:05 PM പാലക്കാട് > 06:45 AM ബാംഗ്ലൂർ

4) 06:00 PM കോട്ടയം > തൃശൂർ > 11:00 PM പാലക്കാട് > 06:00 AM ബാംഗ്ലൂർ

5) 07:00 PM എറണാകുളം > തൃശൂർ > 10:00 PM പാലക്കാട് > 07:00 AM ബാംഗ്ലൂർ

➡ മൈസൂർ വഴി ⬅

6) 02:00 PM തിരുവനന്തപുരം > കൊല്ലം > ആലപ്പുഴ > 07:25 PM എറണാകുളം > തൃശൂർ > 11:40 PM കോഴിക്കോട് > സുൽത്താൻ ബത്തേരി > 07:30 AM ബാംഗ്ലൂർ

7) 05:00 PM തിരുവനന്തപുരം > കൊല്ലം > ആലപ്പുഴ > 10:25 PM എറണാകുളം > തൃശൂർ > 02:30 AM കോഴിക്കോട് > സുൽത്താൻ ബത്തേരി > 10:15 AM ബാംഗ്ലൂർ

8) 07:30 PM തിരുവനന്തപുരം > കൊല്ലം > ആലപ്പുഴ > 12:10 AM എറണാകുളം > തൃശൂർ > 04:30 AM കോഴിക്കോട് > സുൽത്താൻ ബത്തേരി > 12:10 PM ബാംഗ്ലൂർ

9) 08:30 AM കോഴിക്കോട് > സുൽത്താൻ ബത്തേരി > 03:50 PM ബാംഗ്ലൂർ

⏺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ⏺
➡ സേലം വഴി ⬅

1) 05:00 PM ബാംഗ്ലൂർ > 12:45 AM പാലക്കാട് > തൃശൂർ > 03:50 AM എറണാകുളം > ആലപ്പുഴ > കൊല്ലം > 08:15 AM തിരുവനന്തപുരം

2) 06:05 PM ബാംഗ്ലൂർ > 02:10 AM പാലക്കാട് > തൃശൂർ > 06:10 AM കോട്ടയം > കൊട്ടാരക്കര > 09:00 AM തിരുവനന്തപുരം

3) 07:30 PM ബാംഗ്ലൂർ > 03:00 AM പാലക്കാട് > തൃശൂർ > 06:55 AM കോട്ടയം > 08:40 AM പത്തനംതിട്ട

4) 09:15 AM ബാംഗ്ലൂർ > 04:00 AM പാലക്കാട് > തൃശൂർ > 07:20 AM കോട്ടയം

5) 08:00 PM ബാംഗ്ലൂർ > 03:00 AM പാലക്കാട് > തൃശൂർ > 05:50 AM എറണാകുളം

➡ മൈസൂർ വഴി ⬅

6) 01:00 PM ബാംഗ്ലൂർ > സുൽത്താൻ ബത്തേരി > 08:25 PM കോഴിക്കോട് > തൃശൂർ > 01:20 AM എറണാകുളം > ആലപ്പുഴ > കൊല്ലം > 05:45 AM തിരുവനന്തപുരം

7) 02:15 PM ബാംഗ്ലൂർ > സുൽത്താൻ ബത്തേരി > 10:30 PM കോഴിക്കോട് > തൃശൂർ > 02:00 AM എറണാകുളം > ആലപ്പുഴ > കൊല്ലം > 06:00 AM തിരുവനന്തപുരം

8) 03:30 PM ബാംഗ്ലൂർ > സുൽത്താൻ ബത്തേരി > 10:55 PM കോഴിക്കോട് > തൃശൂർ > 03:20 AM എറണാകുളം > ആലപ്പുഴ > കൊല്ലം > 07:30 AM തിരുവനന്തപുരം

9) 10:30 PM ബാംഗ്ലൂർ > സുൽത്താൻ ബത്തേരി > 05:50 AM കോഴിക്കോട്