ജിയോ റെയില്‍ ആപ്പിലൂടെ ഇനി ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം

single-img
28 January 2019

ജിയോഫോണ്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റിംഗ് സൗകര്യമൊരുക്കി ജിയോ റയില്‍ ആപ്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡോ, ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡോ, ഇ-വാലെറ്റുകളോ ഉപയോഗിച്ച് റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ക്യാന്‍സലേഷന്‍, ആവശ്യസമയങ്ങളില്‍ തത്കാല്‍ ബൂകിങ്ങ് തുടങ്ങിയവ ഇനി ജിയോ ആപ് വഴി ചെയ്യാനാകും.

കൂടാതെ പി.എന്‍.ആര്‍ സ്റ്റാറ്റസ്, ട്രെയിന്‍ സമയം, റൂട്ട്, ട്രെയിന്‍ എത്തി ചെരുന്ന് സമയം, സീറ്റ് ലഭ്യത തുടങ്ങിയ നിരവധി വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ജിയോ റെയില്‍ ആപിലുണ്ട്.

ഐ.ആര്‍.സി.റ്റി.സി അക്കൗണ്ടില്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ജിയോ റയില്‍ ആപ് വഴി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഈ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ജിയോ നല്‍കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റല്‍ സേവനം വഴി റയില്‍ യാത്രകാര്‍ക്ക് നീണ്ട ക്യുവും, ഏജെന്റ്് കമ്മീഷനുകളും ഒഴിവാക്കാം.