എംജി സര്‍വകലാശാല അടുത്തമാസം 15 വരെ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി

single-img
31 August 2018

കോട്ടയം: എംജി സര്‍വകലാശാല സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ 15 വരെ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.