അനധികൃതമായ ഏഴ് അറവുശാലകൾ ബിഹാറിൽ പൂട്ടിച്ചു

single-img
1 April 2017

പാറ്റ്ന: അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബിഹാറിലെ റോത്താസ് ജില്ലയിലെ ഏഴ് അറവുശാലകൾ പൂട്ടിച്ചു.

ആറാഴ്ചയ്ക്കകം ജില്ലയിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറവുശാലകൾ പൂട്ടണമെന്ന് പാറ്റ്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.