പാചകവാതക വില വീണ്ടും കൂട്ടി; ഗാര്‍ഹിക ആവശ്യത്തിനുളള സിലിണ്ടറിന് 90 രൂപ കൂടി

കൊച്ചി: പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകള്‍ക്ക് വീണ്ടും വില കൂട്ടി. സബ്‌സിഡിയുള്ള സിലിണ്ടറിന് 90 രൂപയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. രൂപയും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന്

Page 42 of 42 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42