റേഷൻ കടയുടമകൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ നടത്താനിരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു • ഇ വാർത്ത | evartha
Kerala

റേഷൻ കടയുടമകൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ നടത്താനിരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു

download (3)റേഷൻ കടയുടമകൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ നടത്താനിരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു. കടയുടമകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. വിജിലൻസ് പരിശോധന അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പു നൽകി.