മായം:ഒമ്പതു ബ്രാന്‍ഡഡ് വെളിച്ചെണ്ണകള്‍ നിരോധിച്ചു

single-img
8 April 2015

images (1)മായം ചേര്‍ക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഒമ്പതു ബ്രാന്‍ഡഡ് വെളിച്ചെണ്ണകള്‍ നിരോധിച്ചു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആണ് ഒമ്പതു ബ്രാന്‍ഡഡ് വെളിച്ചെണ്ണകൾക്ക് നിരോധനം എർപ്പെടുത്തിയത്.

കേരള പ്ലസ്, ഗ്രീന്‍ കേരള, കേരള എ വണ്‍, കേര സൂപ്പര്‍, കേര ഡ്രോപ്സ്, ബ്ലെയ്സ് പുലരി, കൊക്കോ സുധം, കല്ലട പ്രിയ എന്നിവയാണു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് നിരോധിച്ചത്.