തമിഴ്‌നാടുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകളില്‍ തൈപ്പൊങ്കല്‍ പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് അവധി

single-img
15 January 2015

Ponkalതൈപ്പൊങ്കല്‍ പ്രമാണിച്ച് തമിഴ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാര്‍ താമസിക്കുന്നതും തമിഴ്‌നാടുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്നതുമായ തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്കും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും വ്യാഴാഴ്ച പ്രാദേശിക അവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.