എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

single-img
16 October 2014

sഎസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷകള്‍ 2015 മാര്‍ച്ച്‌ 9 മുതല്‍ 23 വരെ നടക്കും.