സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിലെ കുറവെന്ന് ധനമന്ത്രി

single-img
22 September 2014

maniസംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം കേന്ദ്രവിഹിതത്തിലെ കുറവാണെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എം. മാണി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കേന്ദ്ര വിഹിതത്തില്‍ 1,100 കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി. ഗണ്യമായ കുറവ് പരിഹരിക്കാനാണ് നടപടിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് പരാതിയുണെ്ടങ്കില്‍ വെള്ളക്കരം കുറയ്ക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും കെ.എം. മാണി പറഞ്ഞു.