ആന്‍ഡമാന്‍ ദ്വീപുകളില്‍ ഭൂകമ്പം • ഇ വാർത്ത | evartha
National

ആന്‍ഡമാന്‍ ദ്വീപുകളില്‍ ഭൂകമ്പം

download (7)ആന്‍ഡമാന്‍ ദ്വീപുകളില്‍ ഭൂകമ്പം. റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 5.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യം അല്ല.