തലസ്ഥാനത്തെ ആംബ്രോസിയ ബേക്കറികൾ പൂട്ടാൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് തീരുമാനം

single-img
8 July 2014

download (10)എ.ജിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ആംബ്രേസിയയിൽ നിന്നും എത്തിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ പൂപ്പൽബാധ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാനത്തെ ആംബ്രോസിയ ബേക്കറികൾ പൂട്ടാൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു .   ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആംബ്രോസിയ ബേക്കറികളിൽ പരിശോധന നടത്തി നടപടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.