ഇന്ന് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം

single-img
12 May 2014

eഇടുക്കിയിലും കൂടംകുളത്തും രാമഗുണ്ടത്തും വൈദ്യുതോത്പാദനയന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ തകരാറുമൂലം വൈദ്യുതിലഭ്യതയില്‍ 405 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവുവന്നതുമൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് (മേയ് 12) വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും എന്ന് കെ എസ് ഇ ബി അറിയിച്ചു