സര്‍വീസുകള്‍ പൂര്‍ണമായും മുടങ്ങിക്കൊണ്ട് കെഎസ്ആര്‍ടിസി പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു

കെഎസ്ആര്‍ടിസിയിലെ വിവിധ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത 24 മണിക്കൂര്‍ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു. മുഴുവന്‍ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും സൂചനാ പണിമുടക്കില്‍

Page 66 of 66 1 58 59 60 61 62 63 64 65 66