വിശാല വിശ്വകര്മ്മ ഐക്യവേദി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.

single-img
22 February 2014

VISHKARMA PHOTOപത്തനംതിട്ട:- വിശാലവിശ്വകര്‍മ്മ ഐക്യവേദി രൂ‍പീകരിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ വിശ്വകര്‍മ്മ സമുദായ സംഘടകള്‍ ചേര്‍ന്നാണ്‍ വിശാല വിശ്വകര്‍മ്മ ഐക്യവേദി രൂപീകരിച്ചത്. കണ്‍ വെന്‍ഷന്‍ ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ഓര്‍ഗനൈസര്‍ അഡ്വ. പി. രഘുനാഥന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.