ദേവസ്വം ഓര്‍ഡിനന്‍സുമായി മുമ്പോട്ടു പോകുമെന്നു മന്ത്രി

single-img
3 November 2012

ദേവസ്വം ഓര്‍ഡിനന്‍സുമായി സര്‍ക്കാര്‍ മുമ്പോട്ടു പോകുകയാണെന്നും ശബരിമല മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍. പത്തനംതിട്ടയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എംഎല്‍എമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നിയമസഭയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. നിര്‍ദിഷ്ട ഓര്‍ഡിനന്‍സ് നിയമമാകുന്നതിലേക്കു ഗവര്‍ണറുടെ ഒപ്പിനായി നല്കിയിരിക്കുകയാണ്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ സ്ത്രീകളെ അംഗങ്ങളാക്കുന്നതിലേക്ക് ഓര്‍ഡിനന്‍സ് തടസമല്ല.