വിമാന റാഞ്ചല്‍ വിവാദം: യാത്രക്കാര്‍ ചോദ്യംചെയ്യലിനു ഹാജരാകണം

single-img
24 October 2012

വിമാന റാഞ്ചല്‍ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചോദ്യംചെയ്യലിനു ഹാജരാകാന്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്കു പോലീസ് നിര്‍ദേശം. വിമാനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആറു യാത്രക്കാരോടു തിരുവനന്തപുരത്തു ഹാജരാകാനാണ് ശംഖുമുഖം പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.