വാള്‍മാര്‍ട്ട്‌-ഭാരതി ഇടപാട്‌ – അന്വേഷമത്തിന്‌ ഉത്തരവിട്ടു

single-img
12 October 2012

വാള്‍മാര്‍ട്ട്‌ എന്ന അമേരിക്കന്‍ ക്‌മ്പനിയുമായി ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയായ ഭാരതി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച്‌ അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്‌ ഉത്തരവിട്ടു.