സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്

single-img
22 June 2012

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില റെക്കോർഡ് വർദ്ധനയിൽ നിന്നും താഴേയ്ക്ക്.പവൻ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,200 രൂപയിലെത്തി.ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,775 രൂപയുമായി.എന്നാൽ അന്താരഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില നേരിയ തോതിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.ട്രോയ് ഔൺസിനു 0.90 ഡോളറാണ് വർദ്ധിച്ചത്.ഇതോടെ വില 1,566.10 ഡോളറായിട്ടുണ്ട്.