സ്വർണ്ണം പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

single-img
7 June 2012

കൊച്ചി:പവൻ വില റെക്കോർഡ് വിലയിൽ നിന്നും താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി.പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,040 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,755 രൂപയുമായി.അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില നേരിയ തോതിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.ട്രേയ് ഔൺസിന് (31.1ഗ്രാം) 0.60 ഡോളറാണ് ഉയർന്നത്.ഇതോടെ വില 1,620.30 ഡോളറിലെത്തി.