സ്വർണ്ണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്

single-img
28 May 2012

സ്വർണ്ണ വില ഇന്ന് പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,520 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,690 രൂപയുമായി.അന്താരഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില നേരിയ തോതിൽ കൂടി ട്രേയ് ഔൺസിനു 31.1 ഗ്രാം ആയി. ഇതോടെ വില 1,575.80 ഡോളറിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.