കാവലന്‍

single-img
27 May 2012

കുറച്ച് കാശ് ചിലവായെങ്കിലെന്താ…. രാത്രി കാവലിന് ഒരു കടുവയെ കിട്ടിയല്ലോ : തിരുവനന്തപുരം കഴക്കുട്ടത്ത് ടെക്‌നോപാര്‍ക്കിന് സമീപത്തുനിന്നൊരു ദൃശ്യം.