തല വെട്ടി മാറ്റിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

single-img
18 May 2012

കണ്ണൂർ ആയിക്കര ഹാർബറിനു സമീപമാണ് തല മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.40 വയസിനോടടുത്ത പുരുഷന്റെതാണ് മൃതദേഹം.സമീപത്തു നിന്നും ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ട്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.