ലീഗിന്റെ അഞ്ചാം മന്ത്രി ആവശ്യത്തിനെതിരെ കെ.മുരളീധരൻ

അഞ്ചാം മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ലീഗിന്റെ ആവശ്യത്തിനെതിരെ കെ.മുരളീധരൻ എം എൽ എ.മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മത സാമുധായിക പ്രാദേശിക സന്തുലിതാവസ്ഥ

മ്യാന്മറിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു

സമാധാനത്തിന് നോബൽ  ആങ് സാങ് സ്യൂ കി ആദ്യമായി മത്സരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന പ്രത്യേകതയുമായി മ്യാന്മറിൽ 45 സീറ്റുകളിലേയ്ക്ക് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു.6.4

ഇന്ന് ഓശാന ഞായർ

ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവ ദിനങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് ഓശാന ഞായർ ആചരിക്കുന്നു.കുരുത്തോല പെരുന്നാളെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്നേ ദിവസം വിശ്വാസികൾ കുരുത്തോലകളുമായി

Page 71 of 71 1 63 64 65 66 67 68 69 70 71