ആയിരങ്ങൾ കരിക്കകത്തമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാലയർപ്പിച്ചു

single-img
3 April 2012

കരിക്കകത്തമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ആയിരങ്ങൾ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ പൊങ്കാലയർപ്പിച്ചു.എല്ലാവർഷത്തെയും പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീ ഭക്തജനങ്ങളാണ് പൊങ്കാലയർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്.ഏഴു ദിവസം നീണ്ട് നിന്ന ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിനമാണ് ഇന്ന്.പൊങ്കാലയ്ക്കെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി മികച്ച സൌകര്യങ്ങളാണ് ഇക്കൊല്ലം ഒരുക്കിയിരുന്നത്.