36 കോടിയിലൊരുവന്‍….

single-img
13 February 2012

ലോകത്ത് ആഹാരം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം 36 കോടിയാണെന്നാണ് ഫുഡ് ആന്റ് അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ആ കണക്കില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഏകദേശം മുന്‍പന്തിയില്‍. ഭക്ഷണം പാഴാക്കി കളയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും നമ്മുടെഇന്ത്യ ബഹുദൂരം മുന്നില്‍. ഒരു മനരത്ത ആഹാരം യാചിക്കുന്നവര്‍ക്കു മുന്നില്‍ ഒരു ദിവസത്തെ ആഹാരം പാഴാക്കികളയുന്നവര്‍ കൊലപാതകികളേക്കാള്‍ ക്രൂരന്‍മാരത്രേ… ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാഴ്ചകളെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പര്‍ശിക്കട്ടെ….