മരണത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര

single-img
31 January 2012

തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും നൂറ് കണക്കിൻ കിലോമീറ്റർ അനങ്ങാൻപോലുമാകാതെ അറവ്ശാലയിലേക്ക് പോകുന്ന മാടുകൾ.ഫോട്ടോ ആര്യങ്കാവിൽ നിന്ന്.അയച്ച് തന്നത് മുഹമ്മദ് ഷമീർ,കുളത്തൂപ്പുഴ