ഇന്ന് (ജനുവരി 24) പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദിനം

single-img
24 January 2012

പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വീടിന്റെ വിളക്കും നാടിന്റെ ഐശ്വര്യവുമാണ്. പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള ലിങ്ക പരിശോധന മതിയാക്കൂ. ഐശ്വര്യപൂര്‍ണ്ണമായ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഭാവി കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക.