ഡീസൽ വില വർദ്ധന അനുവാര്യം

single-img
20 October 2011

ഡീസൽ വില വർദ്ധന അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ധനകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ് സി.രംഗരാജൻ.ധനക്കമ്മി കുറക്കാൻ വർധന അനിവാര്യമാണെന്ന് രംഗരാജൻ പറഞ്ഞു.ഡീസലിനുള്ള സബ്സിഡി നിയന്ത്രിക്കാതെ ധനക്കമ്മി കുറക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

Donate to evartha to support Independent journalism