നിർമ്മലിനെ മലപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റും

single-img
13 October 2011

വെസ്റ്റ് ഹിൽ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളേജിൽ നിന്ന് നിർമ്മൽ മാധവിനെ മലപ്പുറത്തെ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനമായി.നിർമ്മൽ മാധവിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടൂണ്ടെന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞു.പട്ടിക്കാട് എം,ഇ.എ കോളേജിലാണു നിർമ്മലിനു പ്രവേശനം നൽകുന്നത്